Sivas / 4 Eylül - 2021

Tüketilen doğal değerlerin daha çoğunu üretmek ve korumak, erozyonu önleme ve bu konu için somut savaşım, içme suyu havzalarının korunması, kaçak yapılaşmayı engellemek, gelecek kuşakların daha sağlıklı-yaşanabilir bir dünyada yaşamalarını sağlamak, tüketici alışkanlıklarını çevre yararına olumlu yönde değiştirmek, birey-kurum ve kuruluşları bilinçli katılıma yöneltmek, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek.

Katkı Miktarı
90000
İşbirliği
T.C. Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
Dikim Yılı
2021
Foto Galeri
Konum