İstanbul / Şile / Kızılcaköy - 2022/2023

Doğal mirasın korunmasını, zenginleşmesini ve dengeli kullanılmasını sağlamak; bu mirası bir kültür değeri olarak aktarabilmek için yürüttüğümüz dikim çalışmaları Şile, Kızılcaköy'de devam ediyor. Süreklilik ilkesini gözeterek ve Şile Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen dikim çalışmalarının başlıca amacı; erozyonu önleme, içme suyu havzalarının korunması, kaçak yapılaşmayı engellemek, gelecek kuşakların daha sağlıklı bir dünyada yaşamalarını sağlamak, tüketici alışkanlıklarını çevre yararına olumlu yönde değiştirmek; bireyleri, kurum ve kuruluşları bilinçli katılıma yöneltmek, çevreye duyarlı olmayı teşvik etmektir.

2 bin sahil çamı fidanı dikilen sahanın ağaçlandırılması, Aralık 2022’de başladı.

Katkı Miktarı
2.000
Dikim Yılı
2022
Konum