Balıkesir / İvrindi / Akbaş Köyü – 2023/2024

Doğal mirasın korunmasını, zenginleşmesini ve dengeli kullanılmasını sağlamak; bu mirası bir kültür değeri olarak aktarabilmek için yürüttüğümüz dikim çalışmaları İvrindi, Kocaeli Köyünde devam ediyor. Süreklilik ilkesini gözeterek ve İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen dikim çalışmalarının başlıca amacı; erozyonu önleme, içme suyu havzalarının korunması, kaçak yapılaşmayı engellemek, gelecek kuşakların daha sağlıklı bir dünyada yaşamalarını sağlamak, tüketici alışkanlıklarını çevre yararına olumlu yönde değiştirmek; bireyleri, kurum ve kuruluşları bilinçli katılıma yöneltmek, çevreye duyarlı olmayı teşvik etmektir.

50 bin adet kızılçam fidanı dikilen sahanın ağaçlandırılması Aralık 2023’de başladı.

Katkı Miktarı
50.000
İşbirliği
İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
Dikim Yılı
2023
Foto Galeri
Konum