Mavi Servi (Cupressus arizonica Greene)

Doğal yayılışı Arizona ve New Mexico’da 1300-2400 m yükseltileri arasındadır. Bununla birlikte türün yapay olarak oldukça geniş bir coğrafyada yayılışı vardır. Türkiye’de de park ve bahçelerde yaygın olarak yetiştirilir. 20 m’ye kadar boylanabilen ince, uzun formlu ağaçlardır. Gövde kabukları kahverengimsi-kırmızıdır. Yapraklar, yumurtamsı ve pulsu, 2 mm kalınlığında, uzun, grimsi mavi ve salgı bezelidir. Bazen yapraklar reçine salgılar. Yandığında hoş olmayan bir koku yayar. Kozalaklar 0,5-2 cm çapında küçük küreler şeklinde ve bir sap üzerinde kümeler halinde bulunurlar. Başlangıçta mavimsi yeşil olan kozalaklar olgunlaştığında kırmızımsı-kahverenginde, 2 yılda olgunlaşır ve 6-8 adet puldan oluşur. Ağaç üzerinde uzun yıllar düşmeden kalabilirler. Tohumlar ince, uzundur ve dar kanatları vardır. Tür, diğer servilerden özellikle tepesinin mavimsi renkte oluşu ve hoş olmayan kokusuyla ayrılır.