İstanbul / Şile / Doğancılı – 2022/2023

Doğal mirasın korunmasını, zenginleşmesini ve dengeli kullanılmasını sağlamak; bu mirası bir kültür değeri olarak aktarabilmek için yürüttüğümüz dikim çalışmaları İvrindi, Kocaeli Köyünde devam ediyor. Süreklilik ilkesini gözeterek ve İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen dikim çalışmalarının başlıca amacı; erozyonu önleme, içme suyu havzalarının korunması, kaçak yapılaşmayı engellemek, gelecek kuşakların daha sağlıklı bir dünyada yaşamalarını sağlamak, tüketici alışkanlıklarını çevre yararına olumlu yönde değiştirmek; bireyleri, kurum ve kuruluşları bilinçli katılıma yöneltmek, çevreye duyarlı olmayı teşvik etmektir.

8 bin adet kızılçam fidanı dikilen sahanın ağaçlandırılması Aralık 2022’de başladı.

Katkı Miktarı
8.000
İşbirliği
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
Şile Orman İşletme Müdürlüğü
Dikim Yılı
2022
Konum