Ahlat (Pyrus salicifolia Pallas)

Ahlat cinsinin ülkemizde doğal olarak yetişen 10 türe ait 18 taksonu var. Bu taksonların 7’si endemik. Sahamızda dikimi yapılan Pyrus salicifolia Pallas, ülkemizde karasal iklimin hâkim olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde yayılış gösterir. Kurak, taşlı yamaçları seçen, kışın yaprağını döken, dikenli bir çalı veya 10 m’ye kadar boylanabilen bir ağaç olan ahlatın genç sürgünleri ipeksi gri tüylerle kaplı olsa da ilerleyen zamanlarda çıplaklaşır. Yaprak şekli dar mızraksıdan geniş mızraksıya kadar değişiklik gösterir. Yaprağın en geniş kısmı ayanın uca yakın tarafındadır. Yaprak kenarları tam veya testere dişli; yaprak tabanı ise çarpıktır. Yaprakların iki yüzü de ipeksi gri tüylerle kaplıdır. Yapraklar sapsız veya çok kısa bir sapa sahiptir. Beyaz renkli çiçekleri ve 2-3 cm çapında küre veya armut şeklinde meyveleri vardır. Meyveleri nedeniyle bir diğer adı da “yaban armudu” olan ahlat ağacı kuraklığa dayanabilen, hem meyvesinden hem geniş gölgesinden yararlanılabilen bir ağaç olarak bilinir. Türün ülkemizde doğal yayılış gösteren 2 varyetesi bulunuyor.