Çatalca / Gökçeali - 2002

Tüketilen doğal değerlerin daha çoğunu üretmek ve korumak, erozyonu önleme ve bu konu için somut savaşım, içme suyu havzalarının korunması, kaçak yapılaşmayı engellemek, gelecek kuşakların daha sağlıklı-yaşanabilir bir dünyada yaşamalarını sağlamak, tüketici alışkanlıklarını çevre yararına olumlu yönde değiştirmek, birey-kurum ve kuruluşları bilinçli katılıma yöneltmek, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek.

Katkı Miktarı
35,000
İşbirliği
T.C. Orman Bakanlığı Çatalca Orman İşletmesi
Çatalca Belediye Başkanlığı
T.C. Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
T.C. Orman Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü
Dikim Yılı
2002
Konum