Akasya (Acacia)

Genellikle ağaç, zaman zaman ağaççık ya da çalı halinde olan akasyaya tropik ve subtropik bölgelerde, özellikle Avustralya, Amerika, Güney Afrika ve benzeri yerlerde rastlanır; bu bölgelerde yetişen 500 kadar türü olduğu bilinir. Hızlı gelişmeleri nedeniyle ağaçlandırmada, özellikle doğal yetişme ortamları dışında ılıman iklimlere sahip olan yerlerde, örneğin Akdeniz çevresinde kumulların durdurulmasında yaygın bir şekilde kullanılırlar. Bazı türleri de süs bitkisi olarak yetiştirilir. Türkiye’de hiçbir doğal taksonu bulunmayan akasyanın birkaç türü dekoratif, süs bitkisi olarak yetiştirilirken, bazı türlerinin de özellikle son yıllarda Güney Anadolu’daki sahil kumullarının durdurulması için yapılan ağaçlandırmada kullanıldığı biliniyor. Akasyanın Türkiye’de bulunan türleri Acacia saligna (Kıbrıs akasyası), Acacia dealbata (gümüşi akasya) ve Acacia farnesiana (amber akasyası) şeklinde sıralanabilir.