Balıkesir / Bandırma - 2021

Doğal mirasın korunmasını, zenginleşmesini ve dengeli kullanılmasını sağlamak; bu mirası bir kültür değeri olarak aktarabilmek için yürüttüğümüz dikim çalımaları devam ediyor.
Süreklilik ilkesini gözeterek ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen dikim çalışmalarının başlıca amacı; erozyonu önleme, içme suyu havzalarının korunması, kaçak yapılaşmayı engellemek, gelecek kuşakların daha sağlıklı bir dünyada yaşamalarını sağlamak, tüketici alışkanlıklarını çevre yararına olumlu yönde değiştirmek; bireyleri, kurum ve kuruluşları bilinçli katılıma yöneltmek, çevreye duyarlı olmayı teşvik etmektir.

Katkı Miktarı
20.000
İşbirliği
T.C. Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
Banvit Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.
Dikim Yılı
2021
Konum