Balıkesir / Bandırma - 2021

Tüketilen doğal değerlerin daha çoğunu üretmek ve korumak, erozyonu önleme ve bu konu için somut savaşım, içme suyu havzalarının korunması, kaçak yapılaşmayı engellemek, gelecek kuşakların daha sağlıklı-yaşanabilir bir dünyada yaşamalarını sağlamak, tüketici alışkanlıklarını çevre yararına olumlu yönde değiştirmek, birey-kurum ve kuruluşları bilinçli katılıma yöneltmek, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek.

Katkı Miktarı
20.000
İşbirliği
T.C. Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
Banvit Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.
Dikim Yılı
2021
Konum