Kırklareli/Babaeski/Yeniköy 1 - 2020

Tüketilen doğal değerlerin daha çoğunu üretmek ve korumak, erozyonu önleme ve bu konu için somut savaşım, içme suyu havzalarının korunması, kaçak yapılaşmayı engellemek, gelecek kuşakların daha sağlıklı-yaşanabilir bir dünyada yaşamalarını sağlamak, tüketici alışkanlıklarını çevre yararına olumlu yönde değiştirmek, birey-kurum ve kuruluşları bilinçli katılıma yöneltmek, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek.

Katkı Miktarı
50.000
İşbirliği
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
Dikim Yılı
2020
Konum