Hatay / Belen - 2020/2021

Doğal mirasın korunmasını, zenginleşmesini ve dengeli kullanılmasını sağlamak; bu mirası bir kültür değeri olarak aktarabilmek için yürüttüğümüz dikim çalımaları devam ediyor.
Süreklilik ilkesini gözeterek ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen dikim çalışmalarının başlıca amacı; erozyonu önleme, içme suyu havzalarının korunması, kaçak yapılaşmayı engellemek, gelecek kuşakların daha sağlıklı bir dünyada yaşamalarını sağlamak, tüketici alışkanlıklarını çevre yararına olumlu yönde değiştirmek; bireyleri, kurum ve kuruluşları bilinçli katılıma yöneltmek, çevreye duyarlı olmayı teşvik etmektir.

Katkı Miktarı
30.000
İşbirliği
T.C. Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
Dikim Yılı
2020
Foto Galeri
Konum