Sedir (Cedrus)

Sedirler yarı ışık ağacıdır. Nem istekleri az, sıcaklık istekleri fazladır. Yetiştirilmeleri tohumla olur. Tomurcuk çok küçük olup, az sayıda pullarla örtülüdür. İğne yapraklar genellikle üç köşeli, yatay kesitlerinde bitişik iki adet reçine kanalı bulunmaktadır. Yapraklar uzun sürgünler üzerinde tek tek, seyrek ve dağınık olarak dizilirler. İğne yapraklar dökülmeden ağaç üzerinde 3-6 yıl kalırlar. Sert ve dayanıklı gövdesi nedeniyle tarih boyunca sarayların, mabetlerin ve gemilerin yapımında özellikle tercih edildiği için tahribata uğramış olan sedir, kayalık ve dik yamaçları sever. Milyonlarca yıl önce yaşadığı Trakya ve Karadeniz Bölgesini değişen koşullar nedeniyle terk eden sedirin üzerindeki kozalaklar, 26 ayda olgunlaşır. Olgunlaştığında tohum, üzerindeki pullarla birlikte dağılarak dökülür ve yayılır.