Saçlı Meşe (Quercus cerris L.)

Ülkemizde çok geniş bir yayılışı vardır. Genel coğrafi yayılışı Güney Avrupa ve Türkiye’dir. Ülkemizde Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu dışında geniş bir yayılışa sahiptir ve ülkemizde en geniş yayılışı olan meşe türüdür. Kışın yaprağını döken, 25-30 m’ye kadar boylanabilen geniş tepeli bir ağaçtır. Meyvesi iki yılda bir olgunlaşır. Yaşlı olanlarının kabukları gri-beyaz renkli, derin çatlaklıdır. Genç sürgünleri açık kahverengi veya kırmızımtırak kahverengi, çok yumuşak sık tüylüdür. Adını, bu sık tüylerinden alır. Tomurcukları 4 mm boyundadır ve etrafında çok sayıda kulakçık bulunur. Sürgün üzerinde eşit aralıklarla dağılmış yaprakları değişik boyut ve görünüştedir.