Palamut Meşesi (Quercus ithaburensis Decne. subsp. Macrolepis)

Ülkemizde Batı ve Güneybatı Anadolu, Trakya ve İç Anadolu’da yetişir. 50-1700 m yükseltiler arasında seyrek, dağınık park görünümünde saf bükler kurduğu gibi diğer meşe türleri ile karışıklığa girer. Kışın yaprağını döken, 15 (-25) m’ye kadar boylanabilen, geniş tepeli, kalın dallı ağaçlardır. Genç sürgünler kalın, boz yeşilimsi sarımtırak-gri renkli ve üzerleri keçe gibi sık tüylerle örtülüdür. Tomurcukları büyük dolgun-yumurta biçiminde, köşeli, açık sarımtırak-kahverengi pullu, pulların üzeri tüylü, kenarları kirpiklidir. Uç tomurcuğun yanında birkaç ipliksi kulakçık bulunur ve dökülmez. Yapraklar şekil olarak çok değişkendir ama genellikle yumurtamsı veya dikdörtgen biçiminde olup sürgün üzerinde hemen hemen eşit aralıklarla yer alır. Meyvesi iki yılda olgunlaşır.