Kızılçam (Pinus brutia)

Sıcak koşullara uyum sağlamış, kurak ve yarı kurak koşullarda yaşama özelliği kazanmış olan kızılçam, özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinin ağacıdır. Ancak Karadeniz Bölgesindeki tüm nehir vadileri boyunca, deniz seviyesinden 400-500 m yukarısına kadar tırmanabilirler. Kızılçam, Anadolu topraklarına çok iyi uyum sağladığı için dünyadaki en geniş yayılışı da buradadır. Kızılçamlar da diğer bütün çamlar gibi kozalaklarından tanınır. Kızıl renkli, dip kısmı simetrik, çok kısa ve kalın bir sapla sürgüne oturmuş durumda topaç gibidir. Kozalağı oluşturan pulların ortasında hafif bir çukurluk bulunur. Yaprakları ise diğer birçok çam türüne benzer, sürgünden ikili olarak çıkar. Bir kızılçama uzaktan bakıldığında üzerine konmuş yüzlerce kuş olduğu duygusuna kapılabilir insan çünkü kızılçamlar, çok sayıda kozalak ve tohum oluşturur ve kozalakların sapları sürgüne çok sıkı tutunur; bazen yıllarca ağacı bırakmaz. Bir kızılçamın üzerinde binlerce kozalak bulunabilir.