İğde (Elaeagnus angustifolia L.)

Genel yayılışını Balkanlar, Rusya, İran ve Anadolu’da yapan tür, ülkemizde yaygın bir şekilde açık alanlarda yetiştirilir. Özellikle yol şevlerinde yaygındır. Yaklaşık 6 m’ye kadar boylanabilen, kışın yaprağını döken kısa boylu dik ağaçlardır. Sürgünleri bazen dikenlidir. Genç sürgünleri gümüşi pullu iken yaşlı sürgünleri parlak kırmızı-kahverenginde ve çıplaktır. Yaprakları mızrak şeklinde 2,5-9 cm boyunda, üst yüzü gri yeşil, alt yüzü gümüşi renkte ve pulludur. İlkbaharda açan çan veya tüp şeklindeki çiçeklerden 1-3’ü demetler halinde bir arada bulunur. Dış kısmı gümüşi, iç kısmı sarı renktedir. Çiçekleri kokuludur. Meyveleri oval şekilde, yaklaşık 1 cm boyunda olgunlaştığında kırmızı renktedir. Ülkemizde doğal yetişen iki varyetesi bulunur. En verimsiz topraklarda bile yetişebilen iğde, erozyonla mücadelede için de kullanılan bir ağaçtır.