Fıstık çamı (Pinus pinea L.)

Başta Ege Bölgesi olmak üzere, yer yer Akdeniz, çok sınırlı olarak da Karadeniz Bölgesinde Bartın ve Artvin civarında küçük ormanlar oluşturur. Dünyadaki en geniş yayılış alanı Anadolu topraklarındadır. Kozalakları da tohumları da diğer çam türlerininkinden daha büyüktür. Kozalakları her yıl toplanarak çam fıstığı üretimi yapılır. Tepe kısmı küçük yaşlarda yuvarlaktır fakat büyüdüğünde kolları şemsiye şeklini aldığı için “şemsiye çamı” olarak da bilinir. Kozalağı hemen hemen küre şeklinde, pulları odunlaşmış, parlak kahverengi ve ortasında eşkenar dörtgen şeklinde bir kalınlaşma görülür. Tohumları ise büyük, kalın, siyah kabuklu ve kanatsızdır. İstanbul Boğazının eski yerlilerinden olan fıstık çamı, tohumlarından çıkarılan fıstığın Ege ve Akdeniz bölgelerinde binlerce kişinin başlıca geçim kaynağı olması nedeniyle de değerlidir.