Ardıç (Cupressaceae)

İğne yapraklı ağaç ve çalı formundaki ardıç ağacı, ancak ardıç kuşunun ardıç tohumunu yemesi ve tohumun kuşun midesindeki enzimlerle birleşmesi sonucunda, dışkısının düştüğü yerde çıkabilen bir mucize ağaçtır. Ardıç ağacına Anadolu’da Sivas, Elazığ, Siirt, Tunceli, Adıyaman, Erzurum gibi kentlerde daha sık rastlanır. Bozkırın ortasında bir yeşil alan görürseniz bilin ki ardıç ormanıdır. Anadolu uygarlıklarında ardıç ağaçlarından, çürümeye ve kurtlanmaya dayanıklı yapıları; yüksek enerjiye ve ses iletimine sahip olmaları nedeniyle konut, kuyu, sarnıç, ambar inşasında, bahçe çitlerinde, müzik aleti yapımında, demir atölyelerinde, ısınmada ve keçilerin beslenmesinde yararlanıldığı bilinir. Tohumları, pek çok hastalığın tedavisinde bitkisel ilaç; yemeklerde baharat olarak değerlendirilen ardıç ağacının kullanım alanının genişliği, ardıç ormanlarının hızla azalmasına neden oldu. Bu nedenle ardıçların tohumdan yığınsal üretiminin gerçekleştirilmesi için son yıllardaki araştırmalara hız verildi.