Mardin / Savur / İçören Köyü - 2022/2023

Doğal mirasın korunmasını, zenginleşmesini ve dengeli kullanılmasını sağlamak; bu mirası bir kültür değeri olarak aktarabilmek için yürüttüğümüz dikim çalışmaları Savur, İçören Köyünde devam ediyor. Süreklilik ilkesini gözeterek ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen dikim çalışmalarının başlıca amacı; erozyonu önleme, içme suyu havzalarının korunması, kaçak yapılaşmayı engellemek, gelecek kuşakların daha sağlıklı bir dünyada yaşamalarını sağlamak, tüketici alışkanlıklarını çevre yararına olumlu yönde değiştirmek; bireyleri, kurum ve kuruluşları bilinçli katılıma yöneltmek, çevreye duyarlı olmayı teşvik etmektir.

Kızılçam, elder (İran) çamı, antep fıstığı ve badem fidanları dikilen sahanın ağaçlandırılması, 2022-2023 ekim-dikim mevsiminde başladı.

Katkı Miktarı
50.000
İşbirliği
Mardin Orman Bölge Müdürlüğü
Dikim Yılı
2022
Konum